Hệ thống truyền thanh cơ sở vẫn đóng vai trò là kênh thông tin quan trọng

Trong thời đại bùng nổ các phương tiện thông tin truyềnthông, hệ thống truyền thanh cơ sở vẫn đóng vai trò là kênh thông tin quan trọng cung cấp các thông tin chính thống, thiết thực cho cuộc sống của người dân. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước được truyền tải đến nhân dân thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở đều mang tính nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả.  

Trang thiết bị kỹ thuật Đài truyền thanh Thượng Nông

Để mở rộng diện tích phủ sóng tại các khu dân cư có diện tích rộng, địa hình phức tạp, một số xã đã đầu tư lắp đặt thêm cụm thu cho các khu dân cư như xã ThọVăn lắp đặt thêm 1 cụm cho khu 4; xã Tam Cường, đầu tư lắp thêm 3 cụm thu cho các khu 1, khu 2, khu 3, nâng tổng số cụm thu lên 7 cụm/ 4 khu hành chính; các xã Dị Nậu, Cổ Tiết còn mua thêm từ 1 đến 2 cụm thu dự phòng để thay thế các cụm bị hỏng. Công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống truyền thanh trong mùa mưa bão và phục vụ Đại hội Đảng các cấp đã được các đài cơ sở quan tâm chú ý như tổ chức kiểm tra đường dây, hệ thống chống sét, cộ tăng ten không đảm bảo, sửa chữa các cụm thu, loa nén… Ngoài sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, các hoạt động của đài cơ sở cũng được quan tâm chú trọng 20/20 xã, thị trấn đã có quyết định thành lập đài. 18/18 đài truyền thanh FM đã được Cục tần số Vô tuyến điện cấp phép sử dụng tần số theo đúng quy định. Tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Quay lại
VIDEO
Sen Vàng
Tạp chí người đẹp