Đài Truyền thanh thành phố Cao Lãnh không ngừng nâng cao chất lượng chương trình

Trong những năm qua, Đài Truyền thanh thành phố Cao Lãnh không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình, là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Phóng viên Trần hoàng Phương Nga phóng viên Đài Truyền thanh phỏng vấn cô Nguyễn Thị Huỳnh Mai CBTV trường THCS Nguyễn Thị Lựu

Công tác thông tin, tuyên truyền của Đài luôn thực hiện đúng theo hướng dẫn và định hướng của Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp và Ban Tuyên giáo Thành ủy Cao Lãnh. Kịp thời thông tin những chương trình trọng tâm, trọng điểm, sự kiện chính trị thời sự, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, biểu dương những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới, những cách làm hay trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hoá… góp phần không nhỏ trong việc định hướng tư tưởng giáo dục và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, hăng say học tập, lao động, công tác của tập thể và cá nhân trên toàn địa bàn.

Phối hợp với các ban, ngành Thành phố duy trì các tiết mục, tiểu mục tuyên truyền. Đặc biệt năm 2013 đã mở Chương trình ca nhạc phát sóng buổi sáng từ 6 giờ 30 phút đến 6 giờ 45 phút hàng ngày và nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2014), Đài sẽ phát triển chương trình này thành Chương trình “Thông tin tổng hợp và Giải trí”, phát sóng từ thứ hai đến thứ 7, thời lượng 30 phút, riêng chủ nhật là câu chuyện âm nhạc.

Nhờ không ngừng đổi mới nội dung và hình thức, kể cả không ngừng học tập, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ nên hàng năm Đài luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, số lượng tin, bài cộng tác Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Đồng Tháp, Cổng thông tin điện tử Thành phố,.v.v, tăng hàng năm.

Tính riêng từ đầu năm 2014 đến tháng 5 năm 2014, số lượng tin bài do phóng viên thực hiện đã phát sóng trên Đài được 697 tin, 117 bài. Trong đó, cộng tác tin, bài với Đài PT & TH Đồng Tháp, đã phát 203 tin truyền hình, 129 tin phát thanh, 04 phóng sự truyền hình và 45 bài phát thanh.

Đài còn có đội ngũ cộng tác viên các ngành và xã, phường nhiệt tình, cộng tác mỗi tháng 10-15 tin.

Về công tác kỹ thuật, đảm bảo thu, phát liên tục, không bị gián đoạn. Chương trình tiếp âm luôn tuân thủ đúng các quy định của ngành. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và thiết bị kỹ thuật, sửa chữa kịp thời các sự cố về kỹ thuật để các trạm truyền thanh xã, phường duy trì tốt việc tiếp sóng và tuyên truyền tại địa phương.

Quay lại
VIDEO
Sen Vàng
Tạp chí người đẹp