• MR. PHẠM KIM LONG
  • Loudspearkers Manager
  • 093 254 7777
  • long.pham@senvangvn.com

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI SEN VÀNG

33/20 Lý Văn Phức - Phường Tân Định - Quận 01

Tel:(+848) 38.200.820 - Fax: (+848) 38.202.820

Website: www.senvangvn.com